четвртак, 25. фебруар 2016.

Nagrađeni učenici sa odličnim uspehom

Gimnazija "Jezdimir Lović" iz Sjenice  na kraju prvog polugodišta prigodnim poklonima i rečima pohvale od strane direktora škole Isma Gicića i čitavog nastavnog osoblja nagradila je sve odlične učenike naše škole.Prijem odličnih učenika organizovan je u zbornici škole gde je izraženo veliko zadovoljstvo što imamo takve učenike koji se ističu ne samo u odličnom savladavanju nastavnog gradiva već pre svega što su to učenici koji su primer kako treba  da se ponaša svaki gimnazijalac.Ovim činom škola je želela da podrži  i na taj način da da  podstrek za još bojli rad i uspeh ovim izuzetnim đacima.Značaj ovih učenika kod  uklapanja   ostalih učenika u takav rad koji dovodi do najboljih rezultata je ogroman.Oni su toga svesni i svojim ponašanjem i odgovornim radom  pomoći  će svojim drugovima i drugaricama da i oni postignu što bolje rezultate.  Slike sa ovog događaja možete pogledati na stranici SLIKE.U daljem tekstu dat je spisak svih odličnih đaka po odeljenjima.
I/1
·         Kaličanin Marko                   5,00
·         Kaličanin Sara                       5,00
·         Slavković Marija                   5,00
·         Hodžić Alma                          5,00
·         Tubić Marta                           4,53

I/2
·         Babić Radmila                       5,00
·         Kovačević  Dušan                 5,00
·         Kučević  Dženana                 5,00
·         Nišić  Nejla                             5,00
·         Selmanović  Amina              4,67
·         Čvorović Anđela                   4,67

I/3
·         Džeković  Amina                   5,00
·         Nedović  Sanja                      4,93
·         Langović  Radovan               4,80
·         Latović Kemal                       4,73
·         Milikić Tijana                         4,73
·         Spasojević  Nemanja            4,73
·         Dumić Ilija                              4,67
·         Nušević Belmin                     4,57

I/4
·         Hasanović Edina                   5,00
·         Vranić Miljana                       4,93
·         Mašović Rijald                       4,63
II/1
·         Bibić Ajla                                4,93
·         Kanjevac Veljko                    4,87
·         Bogućanin Irma                    4,75
·         Ganović Dinela                     4,75
·         Hamidović Selda                   4,75
·         Ganović Minela                    4,68


II/2
·         Radeka Igor                           4,75


II/3
·         Mašović Melisa                     5,00
·         Sredojević Jelena                 4,75
·         Fazlić Minela                         4,62
·         Hadžović Ajla                        4,56
·         Jerinić Lena                           4,50
·         Redžović Asja                        4,50
II/4
·         Jahić Alma                             5,00
·         Mašović Redžo                     4,94
·         Mahmutović Orhan             4,76
·         Bajrović Dinela                     4,65
·         Mujović Mirza                       4,59
·         Dacić Alma                            4,53
·         Krbuzlić Nejla                        4,53
III/1
·         Đurić Kristina                        5,00
·         Brajović Dušica                     4,92
·         Balšić Aleksandra                 4,85
·         Nedić Olivera                        4,69
·         Gičević Maida                       4,61
·         Nalović Kemal                       4,53
·         Papić Vildana                        4,53

III/2
·         Bronja Emir                           5,00
·         Rožajac Majda                       5,00
·         Šoškić Žaklina                        4,92
·         Hamidović Sadmir                4,84
·         Burović Amina                      4,53III/3
·         Hajradinović Ajša                 5,00
·         Ciljević Belma                       5,00
·         Mahmutović Anisa               4,92
·         Muminović Minela               4,76III/4
·         Jahić Kadir                             5,00
·         Rahić Zerina                          4,76
·         Papić Meleka                        4,69
·         Puljić Ajša                              4,53
·         Puljić Amila                           4,53


IV/1
·         Gicić Ilma                               5,00
·         Raković Milena                     5,00
·         Sekulić Sanja                         4,78
·         Feković Aida                         4,78
·         Baković Ajša                          4,53
·         Lakota Merita                       4,50

IV/2
·         Gičević Enes                          5,00
·         Cmiljanović Sara                   5,00
·         Džigal Zana                            5,00
·         Zornić Amar                          4,86
·         Selmanović Nejla                  4,71
·         Kaličanin Miloš                     4,64
·         Turković Nedim                    4,64IV/3
·         Hadžić Valida                         5,00
·         Brajović Dejan                      4,92
·         Hamidović Samed                4,85

IV/4
·         Grbović Danijela                   5,00
·         Mahmutović Lejla                5,00
·         Hadžifejzović Amina            5,00
·         Puljić Dino                             4,92
·         Višnjić Amela                        4,57
·         Demić Binasa                        4,50