петак, 21. август 2020.

Gimnazija"Jezdimir Lović"Sjenica - Izjašnjavanje o nastavi u školi ili od kuće(od 1 -4 razreda)

Poštovani roditelji,

Pred vama je upitnik u kome ćete se izjasniti o modelu nastave, koji predlaže nastavničko veće "Sjeničke gimnazije" na osnovu preporuke Ministarstva prosvete , u školskoj 2020/2021 god.

Veoma nam je važno da se precizno izjasnite kako bismo mogli što kvalitenije da organizujemo obrazovno- vaspitni proces uz poštovanje svih propisanih mera nadležnih organa i Kriznog štaba.Za sve učenike od 1-4 razreda biće organizovan dolazak u dve smene sa po 15 učenika maksimalno u učionicama ,skraćenim časovima na po pola sata-po principu kombinovanog rada ,jedna nedelja u školi - jedna od kuće online.Sve pisane i usmene provere znanja realizovaće se u školi  u cilju praćenja napredovanja i ocenjivanja učenika.

U nadi da ćemo biti podrška jedni drugima i imati kvalitetnu saradnju ,želimo vam što mirniji i uspešniji početak nove školske godine!

Direktor:

Saračević Suada

                                              Upitnik

среда, 19. август 2020.

Platforma za e-ucenje u Gimnaziji "Jezdimir Lović"Sjenica

Obrazovno-vaspitni rad putem učenja na daljinu u periodu kada nema neposredne nastave u školskoj 2020/2021 god. biće organizovan po sledećem:

Platforma za organizaciju nastave je google učionica.Nastavu realizuju predmetni nastavnici prema  rasporedu časova po razredima i odeljenjima koji će na vreme biti saopšten učenicima.Jedan deo nastave biće organizovan u školi deljenjem odeljenja, a drugi deo nastave učenjem na daljinu

Svaki nastavnik je preko google učionice formirao svoju e-učionicu za svoj predmet i pristupni kod-šifru,preko odeljenskih starešina dostaviće učenicima ili će kod za pristup predmetu postaviti na svom blogu koji se nalazi na sajtu škole pod stranicom nastavni predmeti.Dakle učenik određeni predmet nalazi na sajtu škole pod stranicom nastavni predmeti,a na blogu predmeta naćiće i google učionicu za traženi predmet.

Učenici se putem svog gmail naloga i koda koji dobiju od profesora prijavljuju u odgovarajuće učionice.Time su e-odeljenja formirana i nastava može da počne.

Učenici u toku izvođenja ovog oblika nastave na daljinu imaju obavezu:

  1. Da posećuju Google učionice po važećem rasporedu u danima kada imaju određene predmete. Napomena: učenik je obavezan da se prijavi u učionicu u toku radnog dana u bilo koje vreme, dakle NE u periodu kao kada bi imali časove u toku redovne nastave u objektu škole, nezavisno od astronomskog vremena. U protivnom, ako se u toku tog dana ne pojavi u učionici za predmet po rasporedu časova, smatraće se da je bio odsutan sa časa.
  2. Da prouče nastavne materijale koje im nastavnici učine dostupnim u učionici (ili na drugi način).
  3. Da rešavaju zadatke ili učestvuju u projektima (kao članovi tima ili pojedinačno) koje im nastavnici zadaju i u zadatim rokovima svoje radove putem elektronske komunikacije dostavljaju nastavniku na uvid i ocenjivanje.
  4. Ukoliko žele, učenici u toku dana mogu posećivati i druge učionice i raditi dodatno, ali za taj dan je obavezno da budu prisutni u učionicama prema rasporedu časova.
  5. Učestvuju u realizaciji časova na daljinu u realnom vremenu, ukoliko za takav oblik komunikacije budu stvoreni povoljni tehnički uslovi.
  6. Da prate informacije koje se objavljuju u okviru školskog sajta i aktivno učestvuju u realizaciji svih nastavnih sadržaja koji im se učine dostupnim u određenom vremenu.

        Ideja ovog oblika nastave je da učenici rade onim tempom koji odgovara njihovim afinitetima, željama i mogućnostima za napredovanje.

Na osnovu materijala koje nastavnici budu dostavljali učenicima i na osnovu radova učenika, nastavnici će da beleže podatke o napredovanju učenika do kojih mogu doći kroz različite vrste razmene podataka (domaći zadaci, vežbanja i provere, eseji, projekti, prezentacije, crteži i dr.).

Svoje radove i domaće zadatke učenici će dostavljati nastavnicima putem mejla (slike, fajlovi) ili u okviru Google učionice. Ovi radovi će se koristiti za formiranje ocene uz redovnu nastavu u školi u nedelji kada po rasporedu učenici moraju doći u školu.

Bezbednost u okviru elektronske platforme za učenje

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn  nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, nastavnici i stručni saradnici posebnu pažnju su obratili na pojedinačne slučajeve neprimerenog ponašanja učenika na platformi  za učenje na daljinu (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i dr.).

S tim u vezi, Gimnazija ovim putem obaveštava roditelje učenika i učenike da će svaki slučaj neprimerenog postupanja ili digitalnog nasilja u procesu onlajn učenja biti evidentiran, istražen i raspravljen u okviru vaspitno – disciplinskog postupka i da će uticati na ocenu iz vladanja na kraju školske godine. O tome će roditelji biti informisani, sa očekivanjem da ostvare uticaj na učenike kako se takva vrsta ponašanja ne bi ponovila.

Ovim putem skrećemo pažnju učenicima na činjenicu da se pravila ponašanja u školskom objektu primenjuju i na onlajn platformi za učenje, gde se beleže neprimereni postupci, o čemu će biti informisani i roditelji. Treba imati u vidu da je e-učionica (Google učionica) takođe školski prostor.

Ukoliko škola stekne saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i nakon informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju, Gimnazija će po službenoj dužnosti da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.