уторак, 4. фебруар 2020.

Sjenička gimnazija uvodi elektronski dnevnik

Kabinet informatike
Od drugog polugodišta, koje počinje 24 februara 2020 god. naša škola će preći na elektronski način vodjenja evidencije u nastavi.Stari način sa papirnom dokumentacijom biće arhiviran i otići u istoriju.Izvršena je obuka profesora i uneti su neophodni podaci koji su potrebni da bi elektronski dnevnik normalno funkcionisao u drugom polugodištu.Roditelji naših učenika će uz dogovor sa razrednim starešinama takođe moći da pristupe elektronskom dnevniku po dobijanju korisničkog imena i odgovarajuće šifre.Na taj način će moći  konstantno da  prate rezultate svoje dece.