недеља, 2. децембар 2018.

Dobra saradnja Fakulteta tehničkih nauka iz Čačka i Sjeničke Gimnazije

Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Delegacija Fakulteta tehničkih nauka iz Čačka  u utorak 27. novembra 2018. godine posetila je našu školu u želji da uspostavi što bolju saradnju.Tom prilikom uručili su našoj školi jedan laptop i projektor u cilju boljeg opremanja naših kabineta.

Fakultet tehničkih nauka u Čačku osnovan je 1975 godine Obrazovno-nastavni proces je u potpunosti uskladjen sa evropskim sistemom obrazovanja ,što je potvrdjeno akreditacijom ustanove i studijskih programa osnovnih ,integrisanih,master i doktorskih akademskih studija.Saradjuju sa vodećim domaćim i svetskim kompanijama ,medju kojima su Oracle,Microsft,Integraph,Fujitsu,Schneider-electric koja im je omogućila da njihovi studenti obavljaju praksu u poznatim kompanijama , kao i da diplomci budu prepoznatljivi po visokom stepenu poznavanja savremenih tehnologija.

Na FTN u Čačku ima  šest studijskih programa: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, Mehatronika, Informacione tehnologije, integrisane studije Tehnike i informatike, Inženjerski menadžment i Preduzetnički menadžment. Za prijemni ispit polaže se jedan od predmeta koji su ponuđeni za određeni studijski program.

петак, 16. новембар 2018.

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu donirao računarsku opremu Gimnaziji u Sjenici


Kabinet informatike u  Sjeničkoj Gimnaziji

Kabinet informatike u Sjeničkoj Gimnaziji je opremljen sa 19 racunara,interaktivnom tablom,projektorom, štampačem,skenerom,razvedenom novom savremenom elektro mrezom,pristupom na inernet preko optičkog kabla na AMRES(Akademska Mreža Srbije),uradjena racunarska mreza u kabinetu sa pristupom svih 19 računara na internet.

Ovom prilikom bi hteli da se zahvalimo Islamskom kulturnom centru Bošnjaka u Berlinu koji je izašao u susret našoj molbi da nam pomogne u opremanju  kabineta informatike sa 18 racunara.Donacija je uspešno realizovana zahvaljujući našem sugrađaninu Šabu Čajeviću koji živi i radi u Berlinu.Želeći na neki način da pomogne svom rodnom gradu,stupio je u kontakt sa nama i pitao šta bi našoj školi bilo trenutno najpotrebnije.Tako da u opremanju kabineta informatike dugujemo veliku zahvalnost i našem dragom sugrađaninu Šabu Čajeviću.

Naša škola i dalje ulaže velike napore da budemo u korak sa Savremenom Gimnazijom tako da očekujemo da od sledeće školske godine uvedemo u nastavu elektronski dnevnik i da svaki kabinet ima računar,pojektor i interaktivnu tablu.Za sada svaki naš kabinet ima pristum internetu preko AMRES mreze jer smo prilikom renoviranja škole uradili mrežu za čitav objekat.Ostaje nam samo da pokušamo da nabavimo savremenu informacionu tehnologiju za sve naše kabinete.Tako da očekujemo da od sledeće školske godine ponudimo našim đacima mnogo savremeniji pristup realizovanja nastavnog procesa sa mogućnošću online učenja na daljinu.

понедељак, 9. јул 2018.

Spisak učenika raspoređenih u prvom krugu upisa za školsku 2018/2019

Na ovom linku možete pogledati listu učenika koji su u prvom krugu raspoređeni u našoj školi.
KLIKNI OVDE.

Ostalo je 19 slobodnih mesta na Bosanskom jeziku za koje očekujemo da će se popuniti u drugom upisnom krugu,  koji će biti 12.06.2018 god. od 08-15 časova.

уторак, 30. јануар 2018.

Upis za školsku 2018/2019 godinu

   
       
Gimnazija "Jezdimir Lović" iz Sjenice za novu školsku  2018/2019 godinu intenzivno se sprema kako bi novu generaciju dočekala u što boljim uslovima.Zgrada naše škole je u potpunosti renovirana tako da se može reći da će učenici pohađati nastavu u novoj školi.Na opremanju kabineta sa novim i savremenijim nastavnim učilima takođe se ubrzano radi i nadamo se da će do početka sledeće nastavne godine taj proces biti zaokružen.Gimnazija "Jezdimir Lović" je škola opšteg smera koja će ove školske godine vršiti upis 120 đaka(četiri odeljenja)dva odeljenja na srpskom i dva odeljenja na bosanskom jeziku.

              Strategija obrazovanja u Srbiji  predviđa jačanje gimnazija.Preporuka je da se razmotri kada bi bilo moguće da srednje obrazovanje postane obavezno , a jedan od ciljeva strategije je i da se 50 odsto osnovaca po zavrsetku škole opredeljuje za gimnazije.Sada,otprilike,jedna četvrtina upisuje gimnaziju,a tri četvrtine srednje stručne škole.Strategija predviđa da se u strukturi ukupnog broja studenata ojača učešće akademskih studija,a osnovni izvor za studiranje na akademskim studijama su gimnazije,pa se zato želi povećati broj onih koji  upisuju gimnaziju.Sa takvom strategijom želi se sprečiti da se obrazuju ljudi u srednjim stručnim školama za nešto sa čime se ne mogu zaposliti niti doprineti razvoju zemlje o čemu bi trebalo da vodi računa nacionalna služba za zapošljavanje koja će davati  smernice na osnovu činjenične evidencije.

             Na osnovu svega ovoga i predložene strategije obrazovanja u Srbiji  predviđeno je jačanje gimnazije da bi se što više đaka upisivalo u njima.Da bi se to i ostvarilo izvršiće se reforma gimnazija u kojima je ovaj vid obrazovanja kvalitetan,ali ga treba unaprediti.Svi se slažu da je obrazovanje u gimnazijama kvalitetno,holističko,temeljno,sveobuhvatno,svestrano,ambiciozno,ozbiljno,kolevka buduće akademske elite...Najvažniji kvalitet gimnazije ističe se da one najbolje pripremaju učenike za dalje školovanje na fakultetima.Prednosti školovanja u gimnazijskim klupama su dostizanje visokog nivoa opšteg obrazovanja,odlaganje odluke o budućem zanimanju,postavljanje obrazovnih temelja podmlatku fakultetski obrazovane društvene elite sa razvijenim radnim navikama i željom za celoživotno učenje i usavršavanje.

               Nova reforma gimnazija predviđa da đaci već u prvom razredu biraju jedan od paketa izbornih predmeta.Odlučivaće se između pet paketa: biznis i ekonomija, pravo i globalne politike, ekologija, sport i zdravlje i umetnost. Taj izborni paket predmeta će u drugom razredu moći da promene, u skladu sa interesovanjima. Bazični predmeti biće obavezni za sve, a njihov fond i izbor zavisiće od smerova. Posebni programi za nadarene za matematiku, fiziku, informatiku i jezike ostaju, kao i poseban program u bilingvalnim i sportskim odeljenjima.Biznis i ekonomija usmeravaće ih ka studijama iz te oblasti, što je i najčešći izbor srednjoškolaca. Pravo i globalne politike hit su u svetu, na međunarodnoj maturi, jer se uče politička geografija, sociologija, geostrategija, politička ekonomija i daju veliku mogućnost rada kroz projekte i međupredmetno povezivanje sadržaja. Umetnički paket imaće akcenat na vizuelnim umetnostima i drami, jer je muzički koncept razvijen kroz mrežu osnovnih i srednjih muzičkih škola. Ekološki koncept može da ima i društveni i prirodni pristup - od biologije, hemije, fizike, do pravnog i ekonomskog okvira. Sport i zdravlje predviđeni su za gimnazijalce koji žele da studiraju medicinsku grupaciju fakulteta, fizičko vaspitanje ili sportsku medicinu. U trećem i četvrtom razredu postojaće obaveznost izbornih predmeta, a odnos opšteobrazovnih i izbornih predmeta biće srazmerno sinhronizovan prema nedeljnoj opterećenosti učenika.Cilj je da se poveća broj gimnazijalaca, koji prema Strategiji obrazovanja 2016/2020. treba da bude 40 odsto od svih srednjoškolaca, a sada ih je tek 22 odsto.