уторак, 20. јун 2017.

Rekonstrukcija gimnazije"Jezdimir Lović"u Sjenici

Ovih dana je konačno otpočela rekonstrukcija naše gimnazije.Mnogi će reći konačno nešto konkretno i od velike važnosti da se uradi u ovom našem malom gradu.Važno zbog toga što je ovo škola koja godinama proizvodi kadar koji je bio i treba u buduće da bude nosilac kulturnog,ekonomskog i svakog drugog razvoja u ovoj opštini.Od svog nastajanja pa do danas malo toga se uložilo u ovu školu.Firma koja je na tenderu ponudila najbolje uslove ima zadatak da u roku od 90 dana izvrši potpunu rekonstrukciju krova,fasade,prozora,vrata,podova zidova,struje,tako da očekujemo da naši đaci od septembra uđu u potpuno novi ambijent škole.Projektom nije predviđeno da se učionice opreme novim klupama i stolicama i to će biti novi zadatak za rukovodstvo škole i lokalnu samoupravu da iznađu rešenje da se u rekonstruisanu školu unese i novi nameštaj.Osim toga jedan od gorućih problema jeste i opremanje kabineta informatike.Stari kabinet informatike je dotrajao i praktično samo nekoliko kompjutera može da zadovolji potrebe napredne upotrebe informacionih tehnologija.Minimum još 12 kompjutera je potrebno da  bi kabinet informatike bio opremljen tako da bi zadovoljio potrebe učenika naše škole.Opremanjem ovog kabineta i svi ostali kabineti u školi imali bi koristi od toga i sa razlogom bi se očekivao i napredniji rad sa učenicima.Raspust za učenike je od danas počeo želimo im da ga provedu na najbolji mogući način,a za ove probleme nadamo se da će do septembra biti otklonjeni.